GCC Global Kontrol ve Sertifikasyon Ltd.Şti.

Yönetim sistemleri belgelendirme, ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri konularında, piyasanın ihtiyaçlarına geniş bir kapsamda çözüm üretmek amacıyla, kurulmuş bir şirkettir.

GCC Sertifikasyon, küreselleşmiş bir dünyada, ETİK açıdan sürdürülebilirlik, İLKELER açısından devamlılık ve SOSYAL SORUMLULUKLAR açısından da dikkate değer ve istikrarlı bir hizmet anlayışını sergilemeyi prensip edinmiştir.

GCC Sertifikasyon, rekabetin çok yoğun bir şekilde seyrettiği bir dünyada, sorunların teknik ve ekonomik yönlerinden bağımsız olarak, günümüz şartlarına uygun olarak son derece süratli, ancak bir o kadar da gelişmiş bir sorumluluk bilinci ile hareket etmek üzere kurulmuştur.

GCC Sertifikasyon, yarattığı güven ortamında, müşterilerinin ihtiyaçlarını iyi ve doğru tahlil ederek vereceği hizmet ile onlara bir farklılık, dinamizm ve katma değer sağlamayı ve bu şekilde geleceğe güvenle bakacak şirketlere katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Birçok şirket doğru yapılanmamış olduğunun farkında olmadığı için potansiyelinin altında kalmaktadır. İşte GCC Sertifikasyon, bu aşamada şirketlerin doğru yapılanmalarını sağlayarak, içlerindeki potansiyeli ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

GCC Sertifikasyon iş dünyasının belgelendirme ve muayene hizmetleri ile ilgili ihtiyaçlarına Yurt içi ve yurt dışında cevap verecek şekilde yapılanmasını sürdürmektedir.

SİSTEM BELGELENDİRME

ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı

ISO 9001 bir ürün ya da hizmetin türüne bağlı olmaksızın müşteriye sunulma aşamasına gelinceye kadar geçirdiği tüm süreçlerin, kalite prensipleri çerçevesinde yönetilerek, sürekliliğinin sağlanmasının garanti edilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir.

Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmetin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir.Bunun en çok tercih edilen ve yaygın yollarından birisi de kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak pazarlama, üretim/hizmet sunumu ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen, ISO 9001 kalite yönetim sisteminin uygulanmasıdır. ISO 9001 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir.

ISO 9001 Belgesinin kullanımı;

ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına size bir pazar avantajı sağlayacaktır. ISO 9001, pazar avantajı dışında kuruluşunuza sürekli bir iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.

ISO 14001:2004 / ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı

İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir. ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir. Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir. Bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

Fahrettin Kerim Gökay Cad. Velibey Sok. Uluhan Apt. No: 2/12 Ziverbey Kadıköy / İSTANBUL / TÜRKİYE
telefon: +90 216 337 15 12 – 13
faks: +90 216 347 47 66
info@gccsertifikasyon.com
www.gccsertifikasyon.com