Eser Premium Hotel & Spa

Turizm sektörünün İstanbul’daki önemli oyuncularından biri olan Eser Hotels grubunun temelleri Sn.İsmail ALICI tarafından 1969 yılında atılmıştır.İlk olarak restoran işletmeciliği ile başlayan yatırımlar cefeterya işletmeciliği ile devam etmiş ve irili ufaklı inşaatlar ile inşaat sektörüne de girilmiştir.

Grubumuz ilk oteli olan The City Hotel 1994 yılında almış ve otelcilik sektörüne girmiştir.1995 yılında Kuşadası’nda ikinci otel alınmış 3 sene boyunca işletilmiş daha sonra yatırımlara İstanbul’da devam etme kararı alınarak bu otelin işletmesi devredilmiştir.2000 yılında Aksaray’daki ikinci otel satın alınmıştır.

2005 yılında içerisinde çalıştığımız grubun amiral gemisi olan Eser Premium Hotel&Spa’nın temelleri atılmaya başlanmıştır.Otelin inşaatı 3 sene sürmüş ve 2008 yılı Mayıs ayında otelimizde ilk misafirlerimiz ağırlanmaya başlanmıştır.

2011 yılında Silivri Çanta Köyü’nde bulunan ikinci beş yıldızlı otel grup bünyesine katılmıştır.Böylece gruptaki otel sayısı 4’e çıkarılmıştır.

Şirketimiz otel yatırımlarına devam ederek otelcilik sektöründeki yerini sağlamlaştırmaya ve marka algısını geliştirmeye çalışmaktadır.Şu anda Beyoğlu Pera bölgesinde ve İkitelli Basın Express yolu üzerindeki projelerle ilgili çalışılmaktadır.

Şirketimizin faaliyet gösterdiği diğer bir alan ise gayrimenkul sektörüdür.Gayrimenkul alım-satımı konusunda inşaat sektöründe yıllardan beri var olmanın vermiş olduğu birikim yapılan alım satımlarla değerlendirilmektedir.

www.eserhotel.com