Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin 47. Yılı kutlu olsun. SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ

SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ, 2016 yılında T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın %100 iştiraki olarak kurulmuştur. Şirketimiz ülke savunması için kritik teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesine ve üretilmesine destek vermek amacı ile yeni firmalar kurmakta ya da mevcut firmalara ortaklık sağlamaktadır.

Şirketimiz Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından; savunma, havacılık, uzay ve anayurt güvenliği alanların da faaliyet göstermesi amacı ile kurulmuştur. Bu çerçevede mevcut kamu ve özel sektör firmaları ile koordineli çalışılarak, ülkemiz savunma sanayisinin; teknoloji, ürün, hizmet, kabiliyet ve kapasitesinin artırılması hedeflemektedir.

Şirketimizin faaliyetleri;

Kamunun yönlendiriciliği ve özel sektörün katılımı ile belirlenmiş stratejik alanlara yönelik şirketleşme faaliyetlerini başlatmak.
Savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu teknoloji, ürün ve hizmet üreten orta ve küçük ölçekli işletmelere ortak olmak veya bu tür işletmeler ile birlikte yeni şirketler kurarak, küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek.

TEMEL FAALİYETLERİMİZ
Ülke ihtiyaçları doğrultusunda SSB’nin kritik gördüğü teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirecek firma kuruluşlarının gerçekleştirilmesi ve firmaların yürüttükleri tüm faaliyetlerin izlenmesi sağlanmaktadır.

Savunma alanında çalışan KOBİ hüviyetindeki firmaların mevcut kabiliyetlerinin kapasiteye dönüştürülmesi amacıyla gerekli sermaye desteği sağlanarak, SSTEK marka değeri ile savunma ekosistemi içerisinde kendisine yer edinmesi hedeflenmektedir.

Faaliyet Alanları

Robotik
Malzeme Teknolojileri
Nano Teknolojileri
Bilgi Teknolojisi
Siber Güvenlik
Biyo Teknolojileri
Genetik
Silah teknolojileri
Elektronik, Mekanik ve Mekatronik
Optik
Tahrik ve Tahrip Sistemleri

MİSYON
Ülke savunması için kritik ve gerekli yüksek teknolojik sistemlerin geliştirilmesine ve üretilmesine katkı sağlamak

VİZYON
Ülkemizin savunma alanındaki milli üretim kapasitesini geliştirmek, sürdürülebilirliğini sağlamak, ulusal ekonomi ve endüstrinin tüm katmanlarına yaygınlaştırmak

KAYNAK: www.sstek.com.tr