İzocam, ürünleriyle çevre korumasına katkı sağlıyor

İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, “Sürdürülebilirlik politikaları ile odağındaki enerji ve çevre konularına hizmet eden ürünler geliştirmek İzocam’ın en önemli görevleri arasında yer alıyor” dedi

İSTANBUL (AA) – İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, “Doğru uygulamalarla yapılan yalıtım sayesinde karbon salımlarını önemli ölçüde azaltarak hem enerji giderlerini azaltmak hem de doğayı korumak mümkün. Bu nedenle, sürdürülebilirlik politikaları ile odağındaki enerji ve çevre konularına hizmet eden ürünler geliştirmek İzocam’ın en önemli görevleri arasında yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

İzocam’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, yalıtım, enerji tasarrufu ve çevre koruma ilişkisinde toplumun farkındalığını artırmaya öncelik veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, sürdürülebilirlik konusunun en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirterek, uzun yıllardır yalıtımın sürdürülebilirliğe katkısını kamuoyuna anlatmayı ilke edindiklerini bildirdi.

Doğru uygulamalarla yapılan yalıtım sayesinde karbon salımlarınının önemli ölçüde azaltarak hem enerji giderlerini azaltmanın hem de doğayı korumanın mümkün olduğunu aktaran Savcı, şunları kaydetti:

“Bu nedenle, sürdürülebilirlik politikaları ile odağındaki enerji ve çevre konularına hizmet eden ürünler geliştirmek İzocam’ın en önemli görevleri arasında yer alıyor. 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe giren Enerji Kimlik Belgesi (EKB), orta vadede bizim de çok önemli olduğunu düşündüğümüz binalarda enerji tasarrufu sağlanması konusunda ciddi bir katkı sağlayacak.

Eski binalarda belge mevcut duruma göre veriliyor ancak yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların EKB sınıfının en düşük C olması gerekiyor. Bu ancak inşaat sırasında ısı yalıtımı standartlarına uygun olarak tasarlanırsa sağlanabilir. Önümüzdeki dönemde ruhsat için başvuracak olan halen inşaatı devam eden binaların ve yeni inşaatlara başlayacak olan binaların sorumluları bu konuyu mutlaka dikkate almalı ve bu konu ilgili herkesin gündeminde olmalı.”

– “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023, düşük karbon ekonomisine geçişte önemli”

Düşük karbon ekonomisine geçişte Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023’ün önemli olduğunu belirten Murat Savcı, enerji verimliliği sektörü için önemli kaldıraç vazifesi görecek etkiler hakkında bilgi verdi.

Savcı, bu etkileri şöyle sıraladı:

“Kamu binalarında enerji verimliliğinin artırılması için yıllık hedeflerin tanımlanması, Belediyelerin enerji verimliliğine ilişkin fırsatları belirlemesi ve önlemleri uygulaması, bina sektöründe ısı yalıtımı ile enerji verimliliğinin artırılması için son kullanıcıların bilinçlendirilmesi, doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenmesi ve yükümlülükler getirilmesi, Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesine yönelik teknik ve idari kapasitenin geliştirilmesi ve bilinçlendirme çalışmaları yapılarak mevcut binalarda enerji kimlik belgesi sahiplik oranının artırılması, sürdürülebilir yeşil binalar ile yerleşmelerin sertifikalandırılması ve çevresel etkileri kapsayan yeşil sertifika kullanımının yaygınlaştırılması, mevcut durumda yeni ve satın alınacak/kiralanacak binaların C olan asgari enerji performans sınıfının B veya A sınıfına yükseltilebilmesi için yapılacak yatırımların özendirilmesi, bina sahiplerine doğrudan ya da dolaylı destekler sağlanması, enerji verimliliği önlemleri için gerekli yatırımların tasarruflar ile karşılanmasına olanak sağlayan Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS) kullanarak kamu binalarında enerji verimliliği yatırımlarının artırılması, KOSGEB tarafından KOBİ’lere uygulanan etüt desteğinin kamu dışındaki belirli büyüklüklerdeki etüt yaptırma zorunluluğu bulunmayan ticari ve hizmet binalarında da uygulanacak şekilde genişletilmesi, enerji verimliliği projelerinin destekler veya düşük faizli kredilerle uygulanmasının yaygınlaştırılması, sektör işbirlikleri ile her bir sanayi alt sektöründeki enerji yoğunluklarının en az yüzde 10 oranında azaltılması, verimlilik artırıcı proje uygulama süreçlerinin iyileştirilerek tasarruf potansiyeli yüksek olan projelerin desteklenmesi enerji verimliliği sektörü için önemli kaldıraç vazifesi görecektir.”

– “Multi Konfor Binalar’ın, yüksek enerji tasarrufuyla birlikte azami ısıl konforu sunuyor”

İzocam’ın bu kapsamda yapılarda etkin olmayan, eski, konforsuz teknolojilerin yerine yüksek etkinlikte, yeni, konforlu teknoloji içeren, enerji ihtiyacını ve kullanımını en aza indirgemek için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Savcı, en fazla enerji verimliliğine multi konfor binalar ile ulaşıldığını ve kentsel dönüşümün bu çerçevede büyük bir fırsat sunduğunu aktardı.

Multi konfor binaların, yüksek enerji tasarrufuyla birlikte azami ısıl konforu sunduğunu bildiren Savcı, şu bilgileri paylaştı:

“Kusursuz akustik ve görsel konfor, kaliteli iç ortam havası, yangın korunumu ve güvenliği sağlayan, hem iç mekânlarda hem de dış mekânlarda son derece esnek tasarım çözümleri barındırabilen multi konfor binalar en az yüzde 90 enerji tasarrufu hedefliyor. Bu binalar, ayrıca Türkiye gibi enerjisinin dörtte üçünden fazlasını ithal etmekte olan ülkelerde dışa bağımlılığı azaltıcı katkılar da sağlıyor. BM’ye sunulan Ulusal Katkı Beyanı (NDC) hedeflerine ancak yalıtım ile ulaşılabilir.”

KAYNAK: AA
https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/hizmet/izocam-urunleriyle-cevre-korumasina-katki-sagliyor/657648